Τμήματα Αγγλικών

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΑΧIS η μάθηση γίνεται διασκέδαση. Μέσα από πληθώρα οπτικοακουστικών μέσων η διδασκαλία των Αγγλικών γίνεται κυριολεκτικά παιχνίδι. Έχοντας πάντα στο επίκεντρο του μαθήματος τον ίδιο το μαθητή, το παιδί σας θα διδαχθεί με βιωματικό τρόπο τα Αγγλικά.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΑΧΟΝ, όλοι οι ενήλικες ανεξάρτητους προηγουμένου επιπέδου προετοιμάζονται με επιτυχία για όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για τα τμήματα αλλά και για τα πτυχία.

Ενδεικτικά:

 

  • Τι είναι το TOEIC® Listening and Reading;
    Το TOEIC® Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΑΧIS η μάθηση γίνεται διασκέδαση. Μέσα από πληθώρα οπτικοακουστικών μέσων η διδασκαλία των Αγγλικών γίνεται κυριολεκτικά παιχνίδι. Έχοντας πάντα στο επίκεντρο του μαθήματος τον ίδιο το μαθητή, το παιδί σας θα διδαχθεί με βιωματικό τρόπο τα Αγγλικά.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΑΧIS η μάθηση γίνεται διασκέδαση. Μέσα από πληθώρα οπτικοακουστικών μέσων η διδασκαλία των Αγγλικών γίνεται κυριολεκτικά παιχνίδι. Έχοντας πάντα στο επίκεντρο του μαθήματος τον ίδιο το μαθητή, το παιδί σας θα διδαχθεί με βιωματικό τρόπο τα Αγγλικά.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΑΧIS η μάθηση γίνεται διασκέδαση. Μέσα από πληθώρα οπτικοακουστικών μέσων η διδασκαλία των Αγγλικών γίνεται κυριολεκτικά παιχνίδι. Έχοντας πάντα στο επίκεντρο του μαθήματος τον ίδιο το μαθητή, το παιδί σας θα διδαχθεί με βιωματικό τρόπο τα Αγγλικά.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image